ویدئوها2020-02-05T09:05:06+03:30

ویدئوها

رزرو آنلاین

لزوم مراجعه به روانشناس

به جرات می‌توان گفت؛ همگی ما به یک روانشناس نیازمندیم، همه ما برای شناخت خود، برنامه ریزی برای آینده خود، آینده خانواده، شرایط شغلی، شرایط تحصیلی و آموزشی، تربیت فرزندان، بهبود ارتباطات اجتماعی، بهبود ارتباط با همسر و… خواه ناخوه به یک روانشناس خوب نیاز پیدا می‌کنیم.

خشم

نوع بروز خشم در همه انسان ها یکسان نیست و می تواند به صورت های مختلفی نمایان گردد. به طوری که در برخی افراد واکنشی جنون آمیز و در برخی دیگر بسیار جزئی است. همچنین خشمگین شدن در انسان آثار فیزیولوژیکی به همراه دارد که عبارت اند از افزایش ضربان قلب، فشار خون و میزان ترشح هورمون ها.

خشم

نوع بروز خشم در همه انسان ها یکسان نیست و می تواند به صورت های مختلفی نمایان گردد. به طوری که در برخی افراد واکنشی جنون آمیز و در برخی دیگر بسیار جزئی است. همچنین خشمگین شدن در انسان آثار فیزیولوژیکی به همراه دارد که عبارت اند از افزایش ضربان قلب، فشار خون و میزان ترشح هورمون ها.

استرس

استرس واکنش بدن به برخی شرایط است. استرس به هر فرد بستگی دارد،بنابراین چیزی که برای شما استرس زاست شاید برای دیگری نباشد. انواع زیادی از استرس وجود داشته و همه ی ان ها بد نیستند.استرس می تواند کمک کند در یک شرایط اضطراری واکنشی سریع داشته و یا بتوانید کمی تاخیر داشته باشید.استرس می تواند روی سلامت فیزیکی و روانی شما اثر بگذارد و البته روی رفتارتان.

اعتماد به نفس

خودباوری یا اعتماد به نفس یکی از شرایط روانی است که شخص در آن بخاطر تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیت‌آمیز اعتماد و باور دارد. خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت‌های یک فرد ایفا می‌کند.

اعتماد به نفس

خودباوری یا اعتماد به نفس یکی از شرایط روانی است که شخص در آن بخاطر تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و استعدادهای خود در موفقیت انجام کارها بطور موفقیت‌آمیز اعتماد و باور دارد. خصوصیت دارا بودن اعتمادِ به خویشتن، نقش حیاتی در توسعه و پیشرفت و موفقیت‌های یک فرد ایفا می‌کند.

شبکه های اجتماعی و تاثیر آنها بر ساختار خانواده

خانواده کوچک ترین و اساسی ترین واحد اجتماعی است که افراد جامعه در آن تربیت می یابند. خانواده در تمام فرهنگ ها کانون شکل گیری هویت فردی نظام اجتماعی است. با گسترش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و راه نفوذ شان در کانون خانواده خدماتی را بر پیکره جامعه وارد کرده است. امروز فرهنگ خانواده معاصر با برخی از مشکلات و چالش هایی روبرو است که گاهی نهاد خانواده را دچار لرزش و فروپاشی می کند.

نوجوانی و گذار از آن

نوجوانی، مرحلهٔ‌گذار رشد فیزیکی و روانی انسان است که میان کودکی و جوانی روی می‌دهد. این گذار، تغییرات زیستی (بلوغ جنسی)، اجتماعی، و روانشناختی را در بر می‌گیرد، هرچند که از میان این‌ها تنها تغییرات زیستی و روانشناختی را می‌توان به آسانی اندازه‌گیری کرد.

نوجوانی و گذار از آن

نوجوانی، مرحلهٔ‌گذار رشد فیزیکی و روانی انسان است که میان کودکی و جوانی روی می‌دهد. این گذار، تغییرات زیستی (بلوغ جنسی)، اجتماعی، و روانشناختی را در بر می‌گیرد، هرچند که از میان این‌ها تنها تغییرات زیستی و روانشناختی را می‌توان به آسانی اندازه‌گیری کرد.

تاثیر پذیری فرزندان از رفتار والدین

کودکان مدام در حال تجزیه و تحلیل رفتارهای والدین شان هستند، از این رو هر رفتار اشتباهی ممکن است ذهن آنها را به بی‌راهه بکشاند و آینده شان را تحت تأثیر قرار دهد.