زوج درمانی

/زوج درمانی

ترس از ازدواج

2020-07-26T16:03:10+04:30توسط |دسته‌ها: روانشناسی زوج, زوج درمانی|

ترس از ازدواج ازدواج برای هر شخصی  مهم ترین و جدی ترین تصمیم وی در سراسر زندگی است  و بسته به اینکه این تصمیم می تواند درست یا غلط باشد زمینه ترس از ازدواج در هر کس می تواند بوجود بیاید . همه افراد به خوبی می دانند که پس از ازدواج و تشکیل یک [...]

اختلاف سن مناسب ازدواج

2020-07-19T12:05:41+04:30توسط |دسته‌ها: زوج درمانی|

اختلاف سنی در ازدواج ازدواج یکی از مهمترین مراحل زندگی هر شخصی می باشد و به سبب داشتن چندین سال تجربه در ارتباط با مشاوره و رواشناسی ، در بسیاری از کیس های مشاوره مشاهده می شود که اختلاف سنی در ازدواج تا چه حد در آینده می توانند برای هر شخصی دغدغه و دل [...]

ازدواج با اختلاف سنی زیاد

2020-07-19T12:02:02+04:30توسط |دسته‌ها: زوج درمانی|

ازدواج با اختلاف سنی زیاد ازدواج در زندگی هر کسی یکی از مهمترین و پر چالش ترین ، مراحل زندگی او می باشد و به سبب درآمیخته شدن زندگی اجتماعی دو خانواده با یکدیگر ، ماهیت ازدواج جنبه اجتماعی نیز به خود خواهد گرفت. جوان امروز حجم بزرگی از دغدغه های اقتصادی و اجتماعی و [...]

مشکلات ازدواج سنتی

2020-07-19T12:00:30+04:30توسط |دسته‌ها: زوج درمانی|

مشکلات ازدواج سنتی  ازدواج سنتی چیست ؟ یکی از شیوه های آشنایی طرفین ازدواج با یکدیگر روش سنتی می باشد . اصل و پایه در آشنایی سنتی برای ازدواج این است که دو طرف ، از قبل یکدیگر را نمی شناسند و از طریق شخصی که مورد اعتماد خانواده طرفین ازدواج هستند با یکدیگر قرار [...]