آزمون جملات ناتمام ساکس و لوی Sacks & Levy

تماس و رزرو

آزمون جملات ناتمام ساکس و لوی Sacks & Levy

تماس و رزرو

آزمون جملات ناتمام ساکس و لوی Sacks & Levy

یک آزمون فرافکن است که از فرد می خواهیم اولین جمله ای زا که به ذهنش آمد بطور غیر دفاعی بنویسد. این آزمون دارای ۶۰ جمله نا تمام است که ۴ حوزه کلی را مورد ارزیابی قرار می دهد. خانواده ،ارتباط با دوستان و اطرافیان،مسائل جنسی و خودپنداره.
-اجراء:
از فرد خواسته می شود اولین جمله ای را که به ذهنش می رسد بنویسد. محدودیت زمانی برای اجرا وجود ندارد. سن اجراء از زمان نوجوانی می باشد. نمره گذاری به دو شکل کمی و کیفی است.

ساعات کار

تمام روزهای هفته ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

  ۸۸۲۱۷۰۸۸ – ۰۲۱

آدرس

در صورت نیاز جهت تعیین وقت مشاوره حضوری و تلفنی می توانید با شماره تلفن: ۸۸۲۱۷۰۸۸ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم